Beskrivelse af foreningen

 

Dansk Forening for Data Management

 

Formål

DADM skal gennem møder, seminarer, kurser og publikationer skabe et forum for vidensdeling indenfor klinisk og præ-klinisk data mananagement. Foreningen vil samarbejde med andre organisationer med lignende interesser.

Medlemmerne kan til en hver tid fremsætte ønsker indenfor interesseområder i feltet for klinisk data management. Bestyrelsen vil sikre, at disse videre formidles til foreningens øvrige medlemmer.


Arbejdsprocedurer

Version 2

Erstatter: Version 1
Ikrafttrædelses dato:1. April 2006

1. Referat procedurer

Referater udarbejdes i Word og fremsendes indenfor 2 uger (efter møderne) til alle bestyrelsesmedlemmer, som herefter kommenterer på det i løbet af 2-3 dage. Herefter bliver referatet lagt ud på vores Web-site.

2. Agenda til bestyrelsesmøder

Agenda fastsættes på foregående bestyrelsesmøde. Hvis medlemmerne har input til agendaen kan disse fremsendes til formanden senest dagen før.

3. Kontingent

Medlemskontingentet er personligt og skal vedtages på generalforsamlingen. Der er oprettet en bankkonto, hvorpå alle indbetalinger indgår. Hvert år udsendes en "opkrævnings e-mail".

4. Medlems liste

Denne opdateres løbende af kassereren. Alle ændringer sendes til kassereren. Medlemslisten kan ikke videresendes uden bestyrelsens samtykke.

5. Web-site

Der er oprettet en web-site: www.dadm.dk, hvor alt relevant materiale uploades, incl. annoncering af aktiviteter, så som kurser og andre arrangementer.

6. Regler for reklame

Der kan ikke reklameres på vores hjemmeside, dog kan ledige stillinger opslås samt links til relevante sider.

7. Gå hjem møder - Medlemsmøder

Der arrangeres 3-4 af disse årligt.

8. Kurser

Så vidt muligt arrangeres minimum et data management relevant kursus årligt. Disse vil blive annonceret på hjemmesiden.